НАШИТЕ УЧЕНИЦИ!

 

60 години на учение и порив сред чудното тайнство на познанието!

60 години педагогически, творчески, съзидателен труд!

 години духовно израстване и извисяване на ученици и учители! 

logo_116111-01.png